Turut berduka cita atas berpulangnya Ibu Dra. Rd. Kusmirahsari (Purnabakti Pustakawan Perpustakaan UPI)