Hari Pahlawan Nasional

[Selamat Hari Pahlawan 10 November 2020]

“Kalau tidak mengenal pahlawan, tidak ada tenaga untuk memperkuat persatuan dan mewarisi nilai perjuangan yang mereka berikan.” Mari bersama kita perkokoh persatuan untuk membangun negeri dengan semangat kepahlawanan.